Knoop, J.H.

Pomologia, dat is beschryvingen en afbeeldingen van de beste soorten van appels en peeren, welke in Neder- en Hoog-Duitsland, Frankrijk, Engelland en elders geagt zyn, en to dien einde gecultiveert worden

Informatie over dit boek:

herdruk 1758