Beijerinck, W.

Over verspreiding en periodiciteit van de zoetwaterwieren in Drentsche heideplassen / Bijdrage voor het samenstellen eener Nederlandsche wierenflora

Informatie over dit boek:

proefschrift / ex libris W.C. de Leeuw