Brouërius van Nidek, M. & I. le Long

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche outheden / Bestaande in steden, dorpen, sloten, adelyke huysen, kloosters, kerken, godshuysen, poorten en andere voornaame stadts- en landtgebouwen / deel 2 / Kennemerlant en Rhynlant

Informatie over dit boek:

ingedrukte albumplaatjes (deels handmatig ingekleurd)