Anonymus

Jaarboekje der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland / Met verslagen der algemeene vergaderingen van 10 juli 1918, 10 mei 1919, 8 mei 1920, 14 mei 1921 en 29 april 1922, benevens bijdragen over terreinen der vereeniging en over natuurbescherming

Informatie over dit boek:

bijlage 2 briefkaarten / ex libris A. Scheygrond