KennemerNatuurBibliotheek

Anonymus

Jaarboek van de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland / Verslagen over de jaren 1923-1928 uitgebracht op de algemeene vergaderingen van 5 mei 1923, 26 april 1924, 25 april 1925, 24 april 1926, 19 maart 1927 en 17 maart 1928, benevens bijdragen over terreinen der vereeniging en over natuurbescherming

Informatie over dit boek:

bijlage 2 briefkaarten / ex libris L.A. van der Molen