Dresscher, Th.G.N. et al.

Index van de namen en vindplaatsen die betrekking hebben op in Nederlandse wateren aangetroffen algen en enige groepen van micro-organismen / of names and location of algae and some groups of micro-organisms found in the Netherlands waters

Informatie over dit boek:

Nederlands, Engels