Berkel, G. van & K. Samplonius

Het plaatsnamenboek / De herkomst en betekenis van Nederlandse plaatsnamen

Informatie over dit boek: