Uittenhout, B. & J. Fielmich

Haarlem in uitvoering / Foto’s gemaakt in opdracht van Openbare Werken Haarlem 1900-1940

Informatie over dit boek:

jubileum 750 jaar Haarlem