Oudemans, J.T.

De Nederlandsche insecten

Informatie over dit boek:

meegebonden 1 erratumboekje, 38 afbeeldingenbladen zwart-wit / exemplaar Hugo Cool (mijnbouwkundig ingenieur Ned. Indië)