Anonymus

De invloed der wateronttrekking door de Haarlemsche Waterleiding op den cultuurtoestand van den bodem op het Landgoed Elswout / Rapport uitgebracht door de Directie der Nederlandsche Heidemaatschappij

Informatie over dit boek:

bijlagen 8 meegebonden foto’s, 4 grafiekbladen