Coomans de Ruiter, L., W.C. van Heurn & W.K. Kraak

Beteekenis en etymologie van de wetenschappelijke namen der Nederlandsche vogels

Informatie over dit boek: