Driessen, P.P.J., P. Glasbergen, P.P.P. Huigen & F. Hijmans van den Bergh

Vernieuwing van het landelijk gebied / Een verkenning van strategieën voor een gebiedsgerichte aanpak

Informatie over dit boek: