Meene, E.A. van de, M. van Meerkerk & J. van der Staay

Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1 : 50.000 / Blad Utrecht Oost (31O)

Informatie over dit boek:

samenvatting in Engels / bijlagen 2 kaartbladen, 3 dwarsprofielenbladen