Jong, M.D.T.M.

Scheidslijnen in het denken over natuurbeheer in Nederland / Een genealogie van vier ecologische theorieën

Informatie over dit boek:

proefschrift / samenvatting in Engels