KNBcode Codenaam Auteur Titel Jaar Uitgever
Jc01aawaterbeleid kustenWeever, P.L. deGrondwaterwet Waterleidingbedrijven en Waterleidingwet / Nederlandse staatswetten editie Schuurman & Jordens nr. 581958Tjeenk Willink, Zwolle
Kb04aamilieuproblemen waterWeering, T. van & K. Kramer (red.)De Noordzee / Het bedreigde zeemilieu / Ekologie nr. 23 / Strohalmtijdschrift over milieu en maatschappij1984Ekologie, Utrecht / Werkgroep Noordzee, Amsterdam
Oj09aaNoord-HollandWeerd, H. deGooische legenden1974Blitz, Laren
Te01zzSociale wetenschappenWeelie, D. van & A.E.J. WalsBiodiversiteit als leergebied van natuur- en milieu-educatie / Werkwijze voor het ontwikkelen van leeractiviteiten in binnen- en buitenschoolse educatie / Rapport IKC natuurbeheer nr. 311998IKC natuurbeheer, Wageningen
Fa06baregionale plantengeografieWeeda, E.J., J.J.M. van der Neut, A.A.M. Boesveld & B.A.M. WeelNationaal Park De Biesbosch: schatkamer van de wilde flora / Een overzicht van zeldzame en bedreigde vaatplantenz.jr.Alterra, Wageningen
Fa07aavegetatiekundeWeeda, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van DuurenAtlas van plantengemeenschappen in Nederland / deel 1 / Wateren, moerassen en natte heiden2000KNNV, Utrecht
Fa07aavegetatiekundeWeeda, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van DuurenAtlas van plantengemeenschappen in Nederland / deel 2 / Graslanden, zomen en droge heiden2002KNNV, Utrecht
Fa07aavegetatiekundeWeeda, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van DuurenAtlas van plantengemeenschappen in Nederland / deel 3 / Kust en binnenlandse pioniermilieus2003KNNV, Utrecht
Fa03aaplantkunde/botanieWeeda, E.J. et al.Nederlandse oecologische flora / Wilde planten en hun relaties / deel 11985IVN, Amsterdam
Fa03aaplantkunde/botanieWeeda, E.J. et al.Nederlandse oecologische flora / Wilde planten en hun relaties / deel 21987IVN, Amsterdam
Fa03aaplantkunde/botanieWeeda, E.J. et al.Nederlandse oecologische flora / Wilde planten en hun relaties / deel 31988IVN, Amsterdam
Fa03aaplantkunde/botanieWeeda, E.J. et al.Nederlandse oecologische flora / Wilde planten en hun relaties / deel 41991IVN, Amsterdam
Fa03aaplantkunde/botanieWeeda, E.J. et al.Nederlandse oecologische flora / Wilde planten en hun relaties / deel 51994IVN, Amsterdam
Fa07aavegetatiekundeWeeda, E.J. et al.Atlas van plantengemeenschappen in Nederland / deel 4 / Bossen, struwelen en ruigten2005KNNV, Utrecht
Jd01danatuurbeheer graslandenWeeda, E.J. (red.)Blauwgraslanden in Twente: schatkamers van het natuurbehoud / Wetenschappelijke Mededeling nr. 2091993KNNV, Utrecht
Fe99aakruiden specifiekWeeda, E.J.Zandviooltje (Viola rupestris) in de duinen van Noord-Kennemerland / Hoe een dwerg uit de steppetoendra standhoudt temidden van zand, zeewind en konijnen / Wetenschappelijke Mededeling nr. 2061992KNNV, Utrecht
Fa99aaplantkunde/botanieWeeda, E., J. Schaminée & N. van Rooijen (red.)Botanische meesterwerken bij het 170-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging2016KNNV, Zeist
Fa03aaplantkunde/botanieWeeda, E.Register Nederlandse oecologische flora1995IVN, Amsterdam
Od00baFriesland fysischWee, M.W. terToelichtingen bij de geologischekaart van Nederland 1:50.000 / Blad Sneek (10W,10O)1976Rijks Geologische Dienst, Haarlem
Oe00baDrenthe fysischWee, M.W. terToelichtingen bij geologische kaart van Nederland 1:50.000 / Blad Emmen West (17W) en blad Emmen Oost (17O)1979Rijks Geologische Dienst, Haarlem
10630 resultaten.