Grift, E.A. van der, G.W.T.A. Groot Bruinderink & M. Goossen

Ontsnippering Zuid-Kennemerland / Nut en noodzaak van faunapassages bij de Zandvoortselaan, spoorlijn Haarlem-Zandvoort en Zeeweg / Alterra rapport nr. 1198

Informatie over dit boek: