Blacquière, T., G. Smagghe, K. van Gestel & V. Mommaerts

Neonicotinoïden en Fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken / Overzicht van open beschikbare peer reviewed laboratorium-, veld- en monitoringsstudies / Rapport nr. 439

Informatie over dit boek: