Amerom, H.W.J. et al.

Mededelingen Rijks Geologische Dienst / Nieuwe serie nr. 21

Informatie over dit boek:

Engels / bijlagen 2 kaarten, 2 dwarsprofielenbladen, 1 schema, 1 erratumblad