Visser, H.R. & J.S. van Wieringen

Kazematten in het Interbellum / Vestingbouwkundige Bijdragen

Informatie over dit boek: