Vonkeman, G.H.

Internationaal milieubeleid / Wetten van de aarde – wetten voor de wereld / Rede uitgesproken op woensdag 1 februari 1995 in de aula van de Rijksuniversiteit Utrecht, bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar milieukunde, in het bijzonder het internationale milieubeleid, vanwege de Vereniging Utrechts Universiteitsfonds

Informatie over dit boek: