Jelgersma, S.

Holocene sea level changes in The Netherlands / Mededelingen Geologische Stichting nr. C6-7 / Monografieënreeks nr. 45

Informatie over dit boek:

Engels / bijlagen 5 dwarsprofielenbladen