Kranenburg-Lycklama à Nijeholt et al. (red.)

Het veranderend gezicht van Noord-Holland / Beelden van dorpen en steden, water en land uit de provinciale atlas

Informatie over dit boek: