Kuiper, J.D.

Het thermoregulatiegedrag bij vissen / Thermoregulatory behaviour in fish

Informatie over dit boek:

samenvatting in Engels / proefschrift / bijlage 1 stellingenblad