Hoogewerf, C.L.

Het Haarlemse stadsrecht (1245) / Inleidende beschouwingen, tekst, vertaling en artikelsgewijs commentaar

Informatie over dit boek:

proefschrift