Leunk, I., P.T.W.J. Kamps & T.N. Olsthoorn

Effecten van het dempen van het Van Limburg Stirumkanaal en opzetten van het peil van het Oosterkanaal op de freatische grondwaterstand

Informatie over dit boek: