Kant, P, P. Saal, P., R. Schimmel & J. van de Zee

De Stelling van Amsterdam / Vestingwerken rond de hoofdstad 1880-1920

Informatie over dit boek:

bijlage 1 kaartblad