Breen, D. van, J. van Venetien & R.M.T. Verwer

De Stede Beverwyck affghetekent door Daniel van Breen 1648-1649

Informatie over dit boek:

bijlage 1 kaartblad