Gittenberger, E. & A.W. Janssen (red.)

De Nederlandse zoetwatermollusken / Recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water / Nederlandse Fauna nr. 2

Informatie over dit boek:

bijlage 1 indexbladwijzer