Osieck, E.R.

Bedreigde en karakteristieke vogels in Nederland / Lijst van soorten die bijzondere aandacht behoeven, waarin opgenomen de nationale lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende vogelsoorten (EG-Vogelrichtlijn)

Informatie over dit boek: