Wintertentoonstelling 2021

Over deze activiteit

In de KennemerNatuurBibliotheek is de komende maanden een kleine tentoonstelling te zien over aardkundig erfgoed in Nederland. Deze expositie gaat in op wat aardkundig erfgoed is en toont de samenhang met bodems, water, ecologie en cultuurhistorie. Aan de hand van kaartmateriaal, bodemprofielen en verschillende aardkundige publicaties wordt het belang van ons aardkundig erfgoed inzichtelijk gemaakt. Wie zich verder wil verdiepen, kan in de bibliotheek diverse publicaties vinden over aardkundig erfgoed en daaraan gerelateerde onderwerpen. In de etalages zijn naast aardkundige zaken ook wintertafereeltjes te zien. De bibliotheek is doorgaans geopend op zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Kom gerust kennismaken.

Locatie

Informatie

Aanmelden