Verdiepingscursus Milieu van de natuur

Over deze activiteit

De natuur staat al jaren onder druk. Ondanks vele goedbedoelde maatregelen hebben verzuring, vermesting, verdroging en een hele reeks aan andere ‘Ver-thema’s’ nog altijd een ingrijpende invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving en de overlevingskansen van soorten en populaties in natuurgebieden en daarbuiten. Er zijn bovendien nieuwe problemen bijgekomen waarvan we deels nog niet eens de omvang kunnen overzien. Hoe herken je deze milieuproblemen in het veld? Wat zijn de oorzaken en welke effecten hebben ze op soortgroepen? Een droevig verhaal maar een hoopvolle cursus!

Locatie

Informatie

Aanmelden