Verdiepingscursus Hydrologie

Over deze activiteit

Nederland Waterland. Maar wat weten wij waterlanders over ons waterrijk? Met meer neerslag, grotere rivierafvoeren en een toenemend verziltingsprobleem is er alle reden om serieus rekening te houden met ‘het water achter de kust’. De watervervuiling is op veel plaatsen teruggedrongen. Daarvoor in de plaats krijgen we meer en meer te maken met wateroverlast én met verdroging. Welke maatregelen worden er genomen om ervoor te zorgen dat we met z’n allen droge voeten houden en tegelijkertijd voldoende water hebben om te gebruiken?

Locatie

Informatie

Aanmelden