Basiscursus Natuurbescherming

Over deze activiteit

Yellowstone, Heimans en Thijsse, Silent Spring, Club van Rome, Brundtlandtrapport, EHS, Agenda21. Stuk voor stuk zijn het ankerpunten uit de geschiedenis van de natuurbescherming. Hoe kon het pionierswerk van natuurbeschermers uit de vorige eeuw uitgroeien tot een breed gevoelde urgentie van het belang van natuur voor mensen? Welke rol speelde de overheid daarin? Waarin onderscheiden de verschillende natuurbeschermingsorganisaties zich? Welke grote gebeurtenissen en ideeën bleken keerpunten in de geschiedenis van de natuurbescherming? Maak kennis met de levendige wereld van de beschermers van het ‘groene erfgoed’.

Locatie

Informatie

Aanmelden