Basiscursus Milieu en duurzaamheid

Over deze activiteit

DDT, zure regen, broeikaseffect, CFK’s, Tsjernobyl, olierampen, groen-grijs-geel, Malthus, cradle-to-cradle, vergroening economie, Urgenda, Zorgen voor Morgen, NMP, Kyoto-protocol, energiemix, lokaal-mondiaal. Het zijn zomaar wat termen uit de wereld van milieu en duurzaamheid. Moet de aarde gered worden of moeten we vooral onszelf redden? Is het ‘vijf voor twaalf’ of zijn we dat station reeds gepasseerd? Is er eigenlijk wel wat aan de hand? En zo ja, is dat reden tot zorg? Is er sprake van een zesde massa-extinctie of staan we aan het begin van een transitie waarin we meer in harmonie met de aarde leren leven? Een cursus over onzelf en over een leven tussen hoop en vrees voor pessimistische doemdenkers en optimistische idealisten.

Locatie

Informatie

Aanmelden